Elmo Cake Tin

$5.00
1 stock total

Description

Wilton Elmo Cake Tin
Do you have a Seasame Street Fan?  Create the perfect Elmo Cake for your Kids next Birthday Party by renting this fun Wilton Elmo Cake Tin Mold.

Allow 2 cake mixes
Dimensions: 31.8cm by 27.3cm by 5cm deep

Hire this Elmo Cake Tin for $5 per weekend (Friday – Monday)